Turija.cz

Vidění iluzorní povahy vesmíru je primárně dáno vhledem do iluzorní povahy sebe sama. Raméš Balsekar

Nacházíte se zde:  Aktuality

Aktuality

Pocit konatelství je spoutaností - Rozhovory s Nisargadattou Maharajem, z knihy Já jsem To - kapitola 63

07.12.2015 - překlad p.stepka

Tazatel: Nějakou dobu jsme pobývali v ašrámu Satja Sai Báby. Také jsme byli dva měsíce v Tirunvalamai ve Šrí Ramana...

Čtenost článku: 597


Mír a harmonie v každodenním životě - úryvek z knihy část1.

30.11.2014 - překlad pstepka

Neměli bychom hledat řešení problémů štěstí nebo utrpení, ale pouze pochopit, že ve skutečnosti zde nikdy nebyl problém To co...

Čtenost článku: 1256


Raméš Balsekar - 5.výročí odchodu z těla

27.09.2014 - Ivan Wiesner

 Text Rameshova dopisu jednomu ze svých blízkých žáků. 28. Dubna, 1988 Celek projeveného světa je jevem ve Vědomí, stejně jako sen. Jeho...

Čtenost článku: 1304


Final Talks II. - díl.č2 - Největší závislost


Role Gurua

13.07.2014 - překlad Pavel Štěpka

Mistr pomáhá lidem zbavit se všeho co vědí, všeho po čem touží, a vytváří zmatek v těch co si o sobě myslí, že chápou." Tao Te Ting - Lao Tsu

Čtenost článku: 1055


Úryvek z knihy Před vědomím

09.07.2014 - Gabriela Adámková

Maharadž: Absolutno je...abych vám dal příklad. V Indii je místo, na kterém jste nikdy nebyli. Když vám jej někdo popíše, bude to pro vás pořád jen popis.

Čtenost článku: 1241


Final Talks II. - díl.č1 - Konec potěšení a útrap


Konečné rozpravy č.1, satsang s Rameshem Balsekarem, Mumbai, 21.6.2009

16.02.2014 - Překlad Ivan Wiesner

Úplný přepis satsangu, jehož částí jsou tři videa Spokojenost, Učinit druhého šťastným, Odevzdání se.

Čtenost článku: 1488


Absolutní nepřítomnost - Ramesh Balsekar

24.01.2014 - překlad Pavel Štěpka

Co ve skutečnosti jsme je Absolutní NEPŘÍTOMNOST - což je ten druh nepřítomnosti, který není ani přítomností ani nepřítomností a který v sobě zahrnuje nepřítomnost jak pozitivního, tak i negativního utrpení - které silou zvyku za utrpení nepovažujeme.

Čtenost článku: 1695


Žijte skutečností, nikoliv představami - I AM THAT (kap.60)

12.01.2014 - překlad Pavel Štěpka

Tazatel: Říkáte, že cokoliv vnímáte jste vy sám. Také připouštíte, že vnímáte svět stejně jako ho vnímáme my. Tady mám dnešní noviny plné všech těch hrůz, které se dějí. A pokud jste vy sám světem, jak potom vysvětlíte takové špatné chování?

Čtenost článku: 1390

další stránka>>


Copyright © 2010, Turija.cz; Všechna práva vyhrazena
xhtml 1.0 | css Kontakt: pavel@stepka.net