MEDITACE A RELAXACE – ze satsangu s Rameshem

Marylin: Moje druhá otázka se týká meditace. Ve Vaší knize Mír a Harmonie v denním životě na různých místech zmiňujete meditaci a já si zapsala to, co jste říkal. Pokud budu schopná něco z toho přečíst bude to O.K.?
Ramesh: Jistě.
Marylin: Říkáte – pohodlně si sedněte, zavřete oči, dejte jasný povel svalům celého těla, aby se vědomě uvolnily.
Představte si, že jste ukotveni v JÁ , uvědomte si, že nic neděláte, prostě pozorujte myšlenku, tiše si buďte vědomí, otevření a pozorní ke každé myšlence, pohybu a pocitu, pouze je nezaujatě pozorujte. Mějte jasné uvědomení toho, jak se myšlenka objevuje a odchází.
Vystupte ze sebe do Totality Bytí a Přítomného okamžiku . Dovolte nezaujatě pozorujícímu vědomí, aby vidělo obsah vědomí.
Zaměřte se na interval mezi dvěma myšlenkami, buďte v Já jsem . Dovolte periodě ticha v tomto intervalu přinést hlubokou relaxaci, lehkost, hloubku a svobodu.
Prázdná mysl si je intenzivně vědoma toho Co – je v daném okamžiku.
Proud myšlenek plyne, aniž by na něčem ulpíval.
Zapomeňte na čas a zůstaňte ukotveni v JÁ .
Ponořte se do meditace bez jakéhokoliv očekávání.
Ramesh: To všechno bylo na jednom místě?
Marylin: Ne.
Ramesh: Nebo jste to shromáždila z celé knížky?
Marylin: Shromáždila jsem to na různých místech. (-:
Ramesh: To, co tím chci říct, je, že to mezi sebou úplně nesouvisí. Každá z těch myšlenek má svůj vlastní odkaz.
Marylin: To je pravda.
Ramesh: Každá z těch věcí má svůj odkaz. Pozorování myšlenek má svůj odkaz. Ta nejdůležitější věc, z mého pohledu, je začít meditaci úplným fyzickým a mentálním uvolněním. To je pro mě opravdu důležité. Úplná relaxace. Úplné odevzdání. A potom pozorujte myšlenky tak, jak k nim dochází.
Vlastně, Marylin, ted , když jsi přišla s tímto tématem, tak mě napadá když se úplně uvolníš, všechny svaly jsou v tu samou chvíli uvolněné a mysl také, to k čemu dochází je, že opouštíš sebe a vstupuješ do JÁ , které není ničím omezené. Budeš překvapená, jak dlouho potrvá, než dojde k myšlence, kterou bys měla pozorovat.
Pokud jsi úplně uvolněná, fyzicky i mentálně, bude chvíli trvat, než dojde k myšlence. Úplné uvolnění, tělesné i mentální je opravdu důležité.
Marylin: Takže je třeba udělat všechno pro to, abychom dosáhli tohoto stavu úplného uvolnění.
Ramesh: Řekněte sami sobě, chci, aby se celé tělo uvolnilo v tu samou chvíli. Mluvím o tom proto, že některé teorie doporučují, abyste uvolnili postupně jeden sval za druhým, ale pokud řeknete svému krku, aby se uvolnil, tak během doby, než dojdete k chodidlům, bude váš krk zase napjatý. (-: Rozumíš, co tím myslím?
Podle mé teorie se celé tělo musí uvolnit v tu samou chvíli, řekněte svému tělu, ať všechno najednou pustí.
Marylin: Jsem opravdu ráda, že to říkáte.
Ramesh: A pokud to budeš dělat, postupně se to stane praxí, která to usnadní.
Pokud se celé tělo uvolní v tu samou chvíli, mysl se uvolní také, tělo a mysl jdou společně a pokud jsou tělo a mysl úplně uvolněné, bude to chvíli trvat, než dojde k pozorování myšlenek, protože myšlenky nevstoupí snadno do organismu těla a mysli, který je úplně uvolněný.
A pokud některá myšlenka přijde, bude pravděpodobně hlubší než běžné myšlenky, protože v tu chvíli jste opravdu otevření Zdroji. Pokud jsou vaše tělo a mysl úplně uvolněné, jste otevřeni jakémukoliv podnětu ze Zdroje.
Marylin: Měla jsem tento druh zážitků, když jsem nezamýšlela meditovat, jenom jsem se dívala na slunce, jak vychází nebo zapadá a myslela jsem, že se to nepočítá, jinými slovy, k takovým zážitkům dochází v přítomnosti (něčeho mimořádného)&
Ramesh: Ale stále to bude zážitek. Ty mluvíš o zážitku, já nemluvím o zážitku. Já mluvím o meditaci. O sezení v meditaci.
Pokud při sezení v meditaci praktikuješ to, co jsem říkal, úplné uvolnění těla a mysli v tu samou chvíli, potom jediné co děláš je, že pouze pozoruješ myšlenky tak, jak k nim dochází, aniž by ses do nich zaplétala.
To co chci říct je, že pokud jsou celé tvé tělo a mysl uvolněné, bude chvíli trvat, než dojde k myšlence a protože je tvá mysl opravdu uvolněná, tak možnost, že se do ní zaplete, je opravdu malá.
Marylin: A co když si během tohoto procesu najednou vzpomenu, ach můj Bože, měla jsem domluvenou důležitou schůzku nebo něco podobného&
Ramesh: To je myšlenka. To je myšlenka, ke které je velmi nepravděpodobné, že by došlo, pokud jsi úplně uvolněná. To je přesně ten druh myšlenky, u které je velmi nepravděpodobné, že by přišla, pokud jsou tvé tělo a mysl úplně uvolněné. Pochopíš to, jenom když to sama zkusíš a dojde k tomu. Není to nic, o čem bys mohla přemýšlet.
Marylin: O.K. A co když přijde?
Ramesh: Myslíš, když nějaká myšlenka přijde? Pokud přijde, tak ji pouze pozoruješ a nezaplétáš se do ní v průběhu času.
Nezaujatě pozoruješ myšlenku tak, jak přichází a pokud myšlenka nezíská žádnou podporu z toho, že by se do ní ego zapletlo, je odsouzená k zániku.

překlad Ivan Wiesner